Lejebetingelser​ for CC Teltudlejning

Bekræftelse

Ved bekræftelse af tilbud, accepteres samtidig CC Teltudlejning’s gældende lejebetingelser.

Lejeperiode

Lejeperioden fremgår af fremsendte tilbud/ordrebekræftelse. Lejemålet begynder når udstyret er afleveret/udleveret til lejer, og slutter når det afhentes/afleveres. Lejer er 100% ansvarlig for det lejede udstyr i hele lejeperioden, fra det lejede udstyr afleveres/afhentes, til det afhentes/returneres.

Har CC Teltudlejning ikke modtaget udlejet materiel rettidigt, kan ekstra leje opkræves.

Betaling

CC Teltudlejning fremsender faktura til lejer efter endt lejemål. I enkelte tilfælde forbeholder CC Teltudlejning sig ret til at kræve delvis eller fuld betaling inden lejemålets start.

Ved for sen betaling opkræves 1,5% rente, samt rykkergebyr.

Afbestilling

Ved afbestilling mindre end 14 dage før lejemålet start, forbeholder CC Teltudlejning sig ret til at fakturere 50% af lejebeløbet. Ved hel eller delvis afbestilling mindre end 48 timer før lejemålets start, afregnes 100% af det afbestilte lejebeløb.

Erstatningspligt

Lejer er 100% ansvarlig for det lejede udstyr i hele lejeperioden, fra det lejede udstyr afleveres/afhentes, til det afhentes/returneres. Lejer har fuld erstatningspligt overfor ødelagt eller bortkommet udstyr. Erstatningsprisen er dagsprisen for genanskaffelse.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer, herunder defekt eller mangelfuld rengjort udstyr, skal være CC Teltudlejning i hænde inden ibrugtagning af udstyret. Enten på telefon eller på mail. Senere reklamationer modtages ikke.

Rengøring / Opvask

Alt udstyr skal afleveres rengjort. CC Teltudlejning forbeholder sig ret til af fakturere kr 250,- pr påbegyndt time for rengøring af beskidte returnede varer.

CC Teltudlejning tilbyder at vaske servicen op. Ønskes dette ikke, skal alt service afleveres rengjort, uden kalkpletter, fingeraftryk osv. CC Teltudlejning forbeholder sig ret til at fakturere kr 1,50 pr del.

Telte

CC Teltudlejning opstiller og nedtager selv teltene, hvis ikke andet er aftalt. CC Teltudlejning opstiller og fastspænder alle telte forsvarligt ifh. til vind og vejr.

Enhver ændring i konstruktionen, herunder flytning af telt, afmontering af enkelte sideduge, fjernelse af spyd, stropper mm er på lejers eget ansvar. CC Teltudlejning er som følge heraf, ikke ansvarlig for skader på telt, personer, omkringliggende bygninger mv.

Området skal være ryddet, herunder nyklippet græs, sne, skarpe genstande mm.

CC Teltudlejning kan ikke drages til ansvar for skader forårsaget af kondens fra teltets tag og sider.

CC Teltudlejning kan ikke drages til ansvar for beskadigelse af nedgravede kabler ved brug af spyd som fastgørelse af telt.

Ansvar vedr. indhentning af diverse godkendelser overfor alle offentlige myndigheder påhviler lejer.

Gulve

Hvis ikke andet er aftalt, følger gulvet terræn.

Opbevaring

Det lejede udstyr skal opbevares tørt, og må ikke udsættes for vand eller fugt. Alt udstyr skal afleveres i samme emballage som det kom i.

Levering

Transportpriser er baseret på levering i gadeplan, og max 20 meter fra vogn. Afstande ud over de 20 meter afregnes med 10 kr pr meter, hvis ikke andet er aftalt. Trapper afregnes med 25 kr pr trin hvis ikke andet er aftalt. Trapper og længere afstande skal fortælles ved accept af tilbud.

Selvafhentning

Ønsker kunden selv at hente det lejede udstyr, skal dette ske i REN og LUKKET trailer eller varevogn. Kunden er 100% ansvarlig for det lejet, fra han afhenter til han afleverer det lejede.​​​

Få mere at vide

Udfyld vores formular

Hvis du ønsker yderligere information om vores ydelser og priser, så skriv til os her.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

CC Teltudlejning

Birkeengen 25, 4040 Jyllinge  |  Telefon: 52 17 01 85   |   E-mail: info@ccteltudlejning.dk

CC Teltudlejning/CC Support v/Camilla Bardrum |  CVR: 29367272